?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.0798yq.com/news0798/377830968527848.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/408714219147972.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/2302500320146.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/64952376687728.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.xyzsw.org" target="_blank">ӻ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/81814080164392.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/295577820655463.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/3095527567236.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/305482620311527.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/795984570300660.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/6841322157393.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mzzsh.com" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/89239614449665.html" target="_blank">԰</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/31238493069798.html" target="_blank">԰</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/572422482686416.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/57366966354675.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/24627636977484.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/50211840553793.html" target="_blank">ͤ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/840990129516495.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/628385694805784.html" target="_blank">ɫ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/32794556175735.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/513927750888999.html" target="_blank">ѭ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/68546184256682.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/983701518719959.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/112109928445889.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/619649952946394.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/77829832846388.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/1498653584206.html" target="_blank">²</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/676892373208805.html" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/183696105516963.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/873498525732183.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/39094239867732.html" target="_blank">ֶ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/822651783402921.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.hsj-led.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/930804810987690.html" target="_blank">婽</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/627252456357126.html" target="_blank">ε</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/70527927486531.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/96972582342171.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/1842686455688.html" target="_blank">Ͳ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/508199232685178.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/49649355286427.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/5019910542663.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/10948479376211.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/90857840120371.html" target="_blank">ຣ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/820379199508859.html" target="_blank">ϼ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/276978327780312.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/46289319526976.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/978471714549804.html" target="_blank">ϲ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/440263191815965.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/595898817604844.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/763835973322538.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/756210993813537.html" target="_blank">µ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/242143281287779.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/64202982598526.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/115607193580493.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/595673604850583.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/84690162300372.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/194647128200245.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/24078967891557.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/781379307142844.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/845884773908572.html" target="_blank">Ž</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/675444264360603.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/696246339540366.html" target="_blank">Ǩ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/179113314242173.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/515968239929935.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/396219999408648.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/635917503470173.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/675606600114873.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/697526412652586.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/493901406709433.html" target="_blank">®</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/746857995896941.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/9107724356216.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/24631886469732.html" target="_blank">޵</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/854650959860221.html" target="_blank">¤</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/687456699639894.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/279582987705744.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/867699132378.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/226889304139394.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/25440441073165.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.taijiashangmao.com" target="_blank">ϰˮ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/42570783917857.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/309927537840876.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/736847985307115.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/689932536437590.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/9360942946527.html" target="_blank">ӥӪӿ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/82048452998267.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/834525724866.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/851158875488626.html" target="_blank">Ž</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/488560527980920.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/12477891870612.html" target="_blank">ũ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/596773464431818.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/652682463970589.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.helang-toy.com" target="_blank">ͻȪ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/517862166679133.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/8582672557656.html" target="_blank">ٲ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/731623440263782.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/47420160954096.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/474966933492405.html" target="_blank">Ƹ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/833383479203239.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/221581245710557.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/8287293154524.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/605257737638683.html" target="_blank">Ž</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/371719818680686.html" target="_blank">÷ӿ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/89398920164890.html" target="_blank">Ǧɽ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/855102918327363.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/253772661799805.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shuaide.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/98632275518458.html" target="_blank">Ͽ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/472922274934184.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/72054622851504.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/786870180699126.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/18559941389737.html" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/85889190225264.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/863212323119887.html" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/727766112154922.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/6398791836147.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/938419347590608.html" target="_blank">཭</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/428788176707449.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/177774570957213.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/17362631794153.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/90598999541821.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/28554165867504.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/93328210534572.html" target="_blank">۱</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/875224362578452.html" target="_blank">Ϻ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/382202607703424.html" target="_blank">ӥ̶</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/414237123633354.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/592937343961691.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/22844940910328.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/744363603843258.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/242590176695635.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/94775593283653.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/31533324621876.html" target="_blank">³ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/670439130241982.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/72693363684618.html" target="_blank">֦</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/723441363771183.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.paktankxm.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/299200338620494.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/46985190301478.html" target="_blank">ũ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/424556646157673.html" target="_blank">Ͽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/636879597945228.html" target="_blank">˶</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/35280248472473.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/886514757520871.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/989131263470440.html" target="_blank">봨</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/625433847958661.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/678171480315912.html" target="_blank">֦</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/12446640760103.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/804810291849237.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/901328124169253.html" target="_blank">۶</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/34448796460610.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/1309918145864.html" target="_blank">ӽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/7278614760774.html" target="_blank">¿</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/84150564347810.html" target="_blank">ĵ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/36181163483822.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/88161159515182.html" target="_blank">Ҷ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/181691577604430.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lszhbj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/453996963627264.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/48753267058628.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/707938761794629.html" target="_blank">ٽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/966564189300831.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/456693579510645.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/57938742045642.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/86302164209635.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/861933756342348.html" target="_blank">¡Ң</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/312975561291678.html" target="_blank">״</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/817862448664472.html" target="_blank">е</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/76625916127895.html" target="_blank">ʤ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/443974401866161.html" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/911629410653170.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/83466037878930.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/22343139289820.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/724931856370409.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/563329365713755.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/497317995614749.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/114732450663.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/31943029223240.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/489390660456120.html" target="_blank">ͬ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/602332299752140.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/250970373265298.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/528336855585222.html" target="_blank">˴</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/576543813609549.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/596983398851449.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/5534994136172.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/621478238371.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/918156453756900.html" target="_blank">߮</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/27900249636168.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/324567771291126.html" target="_blank">촨</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/428986125302347.html" target="_blank">ʲ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/28964202613544.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/91189266653698.html" target="_blank">Ͱ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/60446613427499.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/367292764832.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/2911594281642.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/5281534897581.html" target="_blank">ֶ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/299635221845680.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/1385917239846.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/486252657966522.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/251188533950611.html" target="_blank">ξ</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/35478894408129.html" target="_blank">üɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/912786648378975.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gztyqy.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/408204855717723.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/915579993144504.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/888171822276939.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/74457384498846.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/36889980056521.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/646988874799109.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/196706487892235.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/26782569942474.html" target="_blank">«</a>| <a href="http://www.sdhmlf.com" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/564531972387879.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/361919715445976.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/95653923653212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/48172425748163.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/528459552861417.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/297381453906570.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/4855926398524.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/547343166580691.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/733142646640673.html" target="_blank">˴</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/27558450926893.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/801939243858102.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/735492105519696.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/82310696779202.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/87084936937512.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/2711967145295.html" target="_blank">봨</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/617452116620191.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/184151697901460.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/493790508646205.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/15214654884889.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/98580869197823.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/1026602855016.html" target="_blank">山</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/2056299812371.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/74745041715690.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/99523935053452.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/386575344665683.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/24850362185215.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/269776914539821.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/11737216883187.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/567507645270420.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/87332452575324.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/28754370301337.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/41974050923521.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/100925952739982.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/83281188361211.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/285408387222555.html" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/91622247739823.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/828444432150873.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lajianxing.cn" target="_blank">֬</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/86178111708582.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/911674497908947.html" target="_blank">ż</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/325526451340682.html" target="_blank">Ҷ</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/564351753264606.html" target="_blank">͡</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/712331526448274.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/37286319568610.html" target="_blank">¿</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/962836815242812.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/18819450344341.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/723321735189891.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/4019472859562.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/440209413827215.html" target="_blank">Ұ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/201417213942303.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/51630438744879.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tcg68.com" target="_blank">ⶫ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/523550952463289.html" target="_blank">Ӣɽ</a>| <a href="http://www.d7ol.com/newsd7ol/819273477444555.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lyjtjz.com/">Ϸ</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417871.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.zhenweiqi.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417872.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417873.html">经论次第</A> <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417874.html">初机开?/A><br><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417875.html">以戒为师</A> <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417876.html">汉传讲法</A> <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417877.html">藏传讲法</A> <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417878.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417879.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417880.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.zhenweiqi.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417881.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417882.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417883.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417884.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417885.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417886.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417887.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417888.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.zhenweiqi.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" title="曙提法师佛教问答">曙提法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/06/150834114437.html" target="_blank">曙提法师答:我想问关于药师经里的一位菩萨名叫“南无宝月智严王如来?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/06/150834114436.html" target="_blank">曙提法师答:佛说疗庤病经是回向给病人,还是给病人的冤亲债主?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/06/150831114431.html" target="_blank">曙提法师答:出家念佛是不是很自私,离开自己的社会位置。独自清修?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/064220110967.html" target="_blank">曙提法师答:什么是一行三昧?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/064220110966.html" target="_blank">曙提法师答:禅宗的宗旨是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/064220110965.html" target="_blank">曙提法师答:中国禅宗的源流与宗派是怎样的?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/064220110964.html" target="_blank">曙提法师答:什么是四禅八定?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/064219110963.html" target="_blank">曙提法师答:出家人受戒一定要烧香疤吗?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/171923110733.html" target="_blank">曙提法师答:自杀之人,死后还能留在人间吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/171922110732.html" target="_blank">曙提法师答:参拜佛陀舍利有那些殊胜的功德?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/05/171922110731.html" target="_blank">曙提法师答:明心见性,只了成佛。都空了,什么都没有了,怎么见性啊?又怎么成佛?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/04/145357100719.html" target="_blank">曙提法师答:世间的智慧与佛法所讲的般若有何区别?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/04/122224100718.html" target="_blank">曙提法师答:自性是什?法性自性应该是一对吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/04/122224100717.html" target="_blank">曙提法师答:请问此类情况下请法师吃饭的人会不会造业?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2010/04/122210100697.html" target="_blank">曙提法师答:心比较迷茫,请问初学该如何学习佛法?</a></li> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?5条信? <a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html">尾页</a> 页次?/1? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/stfswd/Index.html' selected>1</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/wumin/2012/10/150506188582.html" target=_blank><IMG border=0 alt=曙提法师 src="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/UploadFiles/wumin/2012/10/201210191459450273.jpg" width=150 height=175><BR>曙提法师简?/A></DIV> <P><STRONG>曙提法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">曙提法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E6%9B%99%E6%8F%90%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">曙提法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <P><STRONG>曙提法师相关链接</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417889.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">曙提法师新浪博客</SPAN></A> <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417890.html" target=_blank"><SPAN style="COLOR: #00f">曙提法师新浪微博</SPAN></A> </P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">ź</a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">˴</a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">ֵ</a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">·</a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">ˮֵֽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://zpj17b.zhenweiqi.com/"></a></td> <td><a href="http://lrvjdf.zhenweiqi.com/">Һ</a></td> <td><a href="http://7xnvrp.zhenweiqi.com/"></a></td> <td><a href="http://xjhh5r.zhenweiqi.com/"></a></td> <td><a href="http://htj57l.zhenweiqi.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.jlhtjx.net/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.szhuabo.net/">ֽϷǮ</a></td> <td><a href="http://www.accmold.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.juntian.org/"></a></td> <td><a href="http://www.cnheisong.com/">˹˹ٷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.zgzhkg.com/">Ͼֹ</a></td> <td><a href="http://www.tpg88.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.czpars.cn/">˹ά˹ע</a></td> <td><a href="http://www.gyzyxm.com/">ֳͬվ</a></td> <td><a href="http://www.ycyzm.com/">˹˹</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.21san.com/"></a></td> <td><a href="http://www.hengyuanbxg.com/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.ailingpao.com/">ֳͬǹ</a></td> <td><a href="http://www.qdbeian.com">ൺѶ</a></td> <td><a href="http://www.weilivings.com/">Ͼע</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.dgxyjx.net/">˹</a></td> <td><a href="http://www.bjdszyxyzy.com/">˹˶ij</a></td> <td><a href="http://www.wxguigu.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.oddq.cn/">˹ά˹עվ</a></td> <td><a href="http://www.xdhmyjj.com/">÷ֳ</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2012/11/224348190168.html" target="_blank">智海法师答:当别的师兄对你有看法的时候,你保持什么状态好?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2014/07/202303331657.html" target="_blank">生西法师答:佛教徒遇到家人诽谤佛法,应该怎么做?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2012/10/151904189548.html" target="_blank">战德克答:有些教门,说他们的教主是弥勒佛降世,那么弥勒佛说的经,</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2011/09/182622176041.html" target="_blank">玛欣德尊者答:纯毗婆舍那法能修到阿罗汉吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2011/07/055152173338.html" target="_blank">玛欣德尊者答:南传佛教有没有这样的说法:七觉支是见道的时候次第生</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/fjask/2009/05/10012177467.html" target="_blank">静波法师答:怎样识别佛法的真假?</a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417891.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://zhenweiqi.com/a/20181219/417892.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.zhenweiqi.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">̫ͨ</a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">㶫ݸе</a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/"></a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/"></a></td> <td><a href="http://zhenweiqi.com/">ǧˮ԰</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://fr7lx5.zhenweiqi.com/">Ȫֵ</a></td> <td><a href="http://nxlhdj.zhenweiqi.com/">÷ˮ</a></td> <td><a href="http://nbz5f5.zhenweiqi.com/">¶</a></td> <td><a href="http://vrxr77.zhenweiqi.com/"></a></td> <td><a href="http://xtztnr.zhenweiqi.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.aihuashe.com/">վ</a></td> <td><a href="http://www.qdfff.cn/">˹ά˹ע</a></td> <td><a href="http://www.cqrx120.com/">ʮһϷ</a></td> <td><a href="http://www.bj-zhuanli.com/">ŴСƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.feininger.net/">˹ַ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.hnguoyue.com/">עվ</a></td> <td><a href="http://www.sonax.cc/">ijַ</a></td> <td><a href="http://www.zgzhkg.com/">Ͼַ</a></td> <td><a href="http://www.gxgx114.com/">Ǽַƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.cntfdq.com/">϶ij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.lyjtjz.com/">վע</a></td> <td><a href="http://www.wsns.org/">϶ij</a></td> <td><a href="http://www.31kecake.cn/">mgϷ</a></td> <td><a href="http://www.holliyard.com/">˹˱ַ</a></td> <td><a href="http://www.szyswz.com/">ʰ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.yiyao158.com/">Ͼ϶ij</a></td> <td><a href="http://www.szboyintang.com/">˹˹ٷ</a></td> <td><a href="http://www.xguanjia.net/">99</a></td> <td><a href="http://www.tjmoju.net/">˹ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.ertongsheying.cc/">ֳַ</a></td> </tr> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>